3de en 4de leerjaar

Luchtige proefjes

2023-02-13
13/02/2023

Ik ben er en toch kun je mij niet zien. Je voelt me en toch kun je mij niet pakken. Zonder mij kun je niet leven. Rarara, wat ben ik?

Denk jij ook meteen aan de ruimte boven je hoofd als je het woord 'lucht' hoort? En heb je je al eens afgevraagd wat lucht nu juist is? Of waarom die zo belangrijk is voor ons? De leerlingen doen luchtige proefjes en ontdekken de anwoorden op de volgende vragen:

1. Wat is lucht? 2. Wat doet lucht? 3. Wat is wind? 4. Hoe zwaar is lucht? 5. Waarvoor dient lucht? 6. Wat kun je doen met lucht?

Ze leren ook zelf een onderzoek plannen en uitvoeren!