3de en 4de leerjaar

Identiteitskaarten van solitaire bijen

2022-05-31
31/05/2022

De leerlingen van het 3de en 4de leerjaar werkten een half dagje in het ICT-lokaal van Middenschool H.-Hart Bree. Ze maakten identiteitskaarten van de gedetermineerde solitaire bijen sinds de start van het Bij-Zonderproject in de 2e graad te Ellikom. Deze identiteitskaarten werden samengebundeld in een bijenboekje.