3de en 4de leerjaar

De binnenluchtbrigade

2023-02-06
06/02/2023

Als we het over 'gezonde lucht' hebben, dan denk je waarschijnlijk meteen aan buitenlucht. Is die oké? Hangen er niet te veel uitlaatgassen? Adem je fijn stof in? Banen we ons een weg door smog?

En de binnenlucht? Kan die ook vervuild zijn? Het is belangrijk dat ook binnenlucht schoon is want we brengen grotendeels veel tijd binnen door: thuis en op school. Met gezonde lucht in de klas presteren de kinderen beter, is iedereen aandachtiger, worden ze minder snel ziek... Aan de hand van de methodiek in de educatieve doekoffer leren de leerlingen spelenderwijs welke de vervuilende factoren zijn en hoe ze voor gezonde binnenlucht zorgen. De leerlingen worden uitgedaagd om samen de binnenlucht in de school en de klas gezonder te maken.