3de en 4de leerjaar

Tafel zonder bijen

2023-05-08
08/05/2023

Bijen hebben gebrek aan voedsel, zeker in de late zomer en de herfst. De klimaatverandering maakt het nog moeilijker. Door het warme weer in het najaar blijven bijen heel lang actief, maar vinden ze niet meer voldoende nectar en stuifmeel. Door de langzame afname van de biodiversiteit staan solitaire bijen onder druk. Sommige soorten zijn afhankelijk van één enkele plantensoort waardoor ze heel kwetsbaar zijn.

De leerlingen van het 3e en 4e leerjaar voorzien bloemen die zorgen voor nectar en stuifmeel door het inzaaien van de bloemenweide aan het bijenhotel.