3de en 4de leerjaar

Project Wonderwater

2023-03-17
17/03/2023

Dit project draait rond water. De leerlingen onderzoeken de relatie tussen water, mens en dier.

Gedurende één week meten ze hun eigen watrverbruik en noteren de resultaten in het waterdagboek. Ze stellen vast dat mensen niet zonder water kunnen leven, maar het toch vaak verspillen en vervuilen.

Ze bekijken water als biotoop en maken een kijkdoos aan de hand van informatieve teksten over waterdieren.

Ook nemen ze waterzuivering onder de loep.

Tenslotte duiken ze in de fantasiewereld die water vaak oproept met het verhaal 'De zeemeermin van Westenschouden'.

Op het einde van het project nodigen ze alle klassen en meester Geert uit voor de grote tentoonstelling Wonderwater.