3de en 4de leerjaar

Warme William

2022-02-01
01/02/2022

Vandaag maakten de leerlingen van de 2e graad kennis met Warme William. Warme William is een grote blauwe beer die iedereen uitnodigt om te vertellen wat er scheelt en graag een luisterend oor aanbiedt. Iedereen zit wel eens wat minder goed in zijn vel en dan is het fijn dat er een Warme William voor je klaar staat. Een Warme William is iemand die er is voor een ander en oprecht aandacht heeft voor die ander. Welke eigenschappen met een vriend hebben? Eerst schreven ze persoonlijk hun antwoorden op deze vraag op post-its. Vervolgens werden de eigenschappen die op elkaar leken bij elkaar gezet aan het bord. Tenslotte ontstond er de klassikale top 5! Aan de hand van vriendschapscirkels maakten ze een classificering van vrienden: van 'beste vrienden' naar 'kennissen'. Centraal staat hun Warme William! In groepjes werkten ze aan een vriendschapstijdlijn. Welke stappen moet je doorlopen om tot een echte vriendschap te komen. Welke stappen moet je ondernemen om een vriendschap te behouden? Welke dingen moet je doen om een vriendschap te kunnen onderhouden? Tot slot volgde de Warme Williamtest.