3de en 4de leerjaar

Reflecteren

2022-03-28
28/03/2022

Over de activiteiten van het oerelement 'water' maakten de leerlingen met hun groepje een samenvatting in woord en beeld in hun projectschrift.

Op de placemat reflecteerden ze over de Rangertocht in de Ittervallei.