3de en 4de leerjaar

Bijenproject

2016-06-20
20/06/2016

Dit schooljaar mochten we ons bijenproject niet vergeten. Ondanks het slechte weer hebben we het bezoek aan het bijenhotel al één keer moeten uitstellen. Maar op maandag 20 juni was het weer ook niet optimaal om de bijen te determineren.

Toch wandelden we naar het bijenhotel en zochten naar verschillende soorten wilde bijen. We vonden een kleine klokjesbij, een aardhommel een vierkleurige koekoekshommel en een honingbij. Dit noteren we in ons notitieboekje van het bijenhotel. Daarna telden we de bewoonden gaatjes. In de klas noteren we het aantal in een grafiek. Zo kunnen we de evolutie goed volgen.

In de voormiddag knutselden we samen met de mensen van Natuurpunt een bijenhotelletje. Dat hotelletje kunnen we thuis in onze tuin hangen.