Vrije dagen

Dag Datum

Omschrijving

maandag 30 oktober '17 Start herfstvakantie
zondag 5 november '17 Einde herfstvakantie
woensdag 6 december '17 Pedagogische studiedag voor de leerkrachten
maandag 25 december '17 Start kerstvakantie
zondag 7 januari '18 Einde kerstvakantie
maandag 12 februari '18 Start krokusvakantie
zondag 18 februari '18 Einde krokusvakantie
maandag 2 april '18 Start Paasvakantie
zondag 15 april '18 Einde Paasvakantie
maandag 19 maart '18 Conferentiedag voor de leerkrachten
maandag 23 april '18 Vrije dag na communie
maandag 30 april '18 Vrije dag
dinsdag 1 mei '18 Feest van de arbeid
donderdag 10 mei '18 Hemelvaart
vrijdag 11 mei '18 Brugdag
maandag 21 mei '18 Pinkstermaandag
zaterdag 30 juni '18 Start zomervakantie
zondag 2 september '18 Einde zomervakantie

Wanneer je op zoek bent naar opvang voor je kind op vrije dagen kan je op de onderstaande link klikken. Bij 'Pagadder' in Meeuwen kan je namelijk terecht voor buitenschoolse opvang.

Meer info over Pagadder