Vrije dagen

maandag 29 oktober '18 Start herfstvakantie
zondag 4 november '18 Einde herfstvakantie
donderdag 6 december '18 Pedagogische studiedag voor de leerkrachten
maandag 24 december '18 Start kerstvakantie
zondag 6 januari '19 Einde kerstvakantie
maandag 4 maart '19 Start krokusvakantie
zondag 10 maart '19 Einde krokusvakantie
maandag 8 april '19 Start Paasvakantie
maandag 22 april '19 Einde Paasvakantie
woensdag 23 januari '19 Conferentiedag voor de leerkrachten
maandag 4 februari '19 Vrije dag
woensdag 1 mei '19 Feest van de arbeid
maandag 13 mei '19 Vrije dag na communie
donderdag 30 mei '19 Hemelvaart
vrijdag 31 mei '19 Brugdag
maandag 10 juni '19 Pinkstermaandag
maandag 1 juli '19 Start zomervakantie
zondag 1 september '19 Einde zomervakantie

Wanneer je op zoek bent naar opvang voor je kind op vrije dagen kan je op de onderstaande link klikken. Bij 'Pagadder' in Meeuwen kan je namelijk terecht voor buitenschoolse opvang.

Meer info over Pagadder