Schoolbestuur

Wat is het schoolbestuur?

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Benaming

Katholiek Basisonderwijs Meeuwen-Gruirode
Breekiezel 27
3670 Meeuwen-Gruitrode

Samenstelling schoolbestuur

Leden:

  • Colaers Alexander
  • Franco Raf
  • Kerkhofs Jaak
  • Nullens Roger
  • Vanoirbeek Georges
  • Lemmens Eveline
  • Vandenabeele Wouter
  • Vliegen Paul

Voorzitter:

  • Swinnen Christa