Evenementen

Kienavond

Jaarlijks organiseert de school samen met de ouderraad een kienavond om geld in te zamelen. Dit jaar zal de kienavond plaatsvinden op vrijdag 2 maart 2018 in het buurthuis.

Er zullen heel mooie prijzen te winnen zijn. Zo was de hoofdprijs vorig jaar maar liefst een tablet. De prijzen worden vooraf door de ouderraad en leerkrachten ingezameld of aangekocht bij handelaars uit de buurt.

Schoolfeest

Het schoolfeest vond plaats op zondag 17 december 2017 vanaf 14u00 in kerstsfeer! Er was een sfeervolle wandeling, een kerstmarkt, lekkere hapjes, gl├╝hwein,... en de leerlingen zorgen voor allerhande entertainment.

Communiefeest

Dit schooljaar zullen de eerste communie en het vormsel doorgaan in het weekend van 21 en 22 april 2018. Voor meer informatie, kan u zich wenden tot de parochiepriesters of zuster Magda. Op maandag 23 april is er voor de kinderen van onze school een verlofdag gepland.