Evenementen

Kienavond

Jaarlijks organiseert de school samen met de ouderraad een kienavond om geld in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om spullen aan te kopen ten behoeve van de kinderen of om bij te dragen aan uitstappen. De prijzen voor de kienavond worden vooraf door de oudervereniging aangekocht of ingezameld door leden van de oudervereniging en leerkrachten bij handelaars uit de buurt.

Op dit moment weten we nog niet zeker of onze kienavond op een "covid19-veilige manier kan doorgaan. Later volgt meer info.

Schoolfeest

Het schoolfeest voor dit schooljaar was gepland op zondag 30 mei 2021. Omwille van de huidige Corona-maatregelen, kan het schoolfeest echter niet doorgaan. Hopelijk zullen wij ouders en sympathisanten binnenkort wel weer mogen uitnodigen op ons jaarlijks schoolfeest.

Communiefeest

Dit schooljaar zal de viering van de uitgestelde eerste communie doorgaan op zondag 20 september 2020. Het vormsel zal doorgaan op zondag 27 september 2020. De vormselviering zal een gemeenschappelijke viering worden voor Ellikom en Meeuwen. De eerste communie voor de leerlingen uit het 1e leerjaar gaat door op zondag 25 april 2021.

Voor meer informatie, kan u zich wenden tot de parochiepriesters of Liliane Peeters ( peetersl@msn.com)

Op maandag 26 april 2021 is er voor de kinderen van onze school een verlofdag gepland.