Evenementen

Kienavond

Jaarlijks organiseert de school samen met de ouderraad een kienavond om geld in te zamelen. Dit jaar zal de kienavond plaatsvinden op vrijdag 8 februari 2019 in het buurthuis. (en niet op 22 feb zoals op de blauwe kalender staat vermeld)

Er zullen heel mooie prijzen te winnen zijn. Zo was de hoofdprijs vorig jaar maar liefst een volle winkelkar. De prijzen worden vooraf door de ouderraad en leerkrachten ingezameld of aangekocht bij handelaars uit de buurt.

Schoolfeest

Het schoolfeest vindt plaats op zondag 30 september 2018 vanaf 14u00 uur. Het thema voor het schoolfeest is 'Samenwerking, respect voor mekaar en voor de natuur' omdat we deze punten ook zeer belangrijk vinden in onze school. We werken voor het schoolfeest met het boek 'Max op ontdekkingsreis'; een boek waarin Max de muis en zijn vrienden twee opties hebben, namelijk vriendschap sluiten of ruzie maken. Het schoolfeest vindt reeds vroeg in het schooljaar plaats zodat het thema de rest van het schooljaar meegenomen kan worden!

Communiefeest

Dit schooljaar zullen de eerste communie en het vormsel doorgaan in het weekend van 11 en 12 mei 2019. Voor meer informatie, kan u zich wenden tot de parochiepriesters of zuster Magda. Op maandag 13 mei 2019 is er voor de kinderen van onze school een verlofdag gepland.