Schoolreglement

Klik op de onderstaande knop om het volledige schoolreglement te downloaden.

Wijzigingen ten opzichte van vorig jaar

Bij onderstaande onderwerpen werd het schoolreglement aangepast of gebeurde er een aanvulling:

 1. Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs (250 halve dagen aanwezigheid i.p.v. 220)
 2. Maximumfactuur (indexaanpassing voor wat de minder scherpe maximumfactuur betreft)
 3. Gevalideerde toetsen voor ten minste 2 leergebieden (tijdens schooljaar 2017-2018)
  1. voor ten minste 3 leergebieden (tijdens schooljaar 2018-2019)
 4. Vreemde talenonderwijs
 5. Getuigschrift voor elke leerling
 6. Aanmelden en inschrijvingen
 7. Beroepsprocedures tegen definitieve uitsluiting
 8. Revalidatie en logopedie

Vanaf 1 januari 2017 kunnen langdurig zieke kinderen beroep doen op internetonderwijs (Bednet) vanaf het moment dat ze 4 weken afwezig zijn wegens ziekte.

 1. CLB (Centrum voor Leerlingbegeleiding)

Wie zijn wij?

We bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Let wel: dat kan enkel bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.

Het schoolteam verbonden aan deze school bestaat uit:

 • Lisbeth Van de broek, schoolarts
 • Ria Vanham, P-discipline
 • Marika Flipkens, maatschappelijk werkster
 • Liesbeth Caymax, sociaal verpleegkundige

Ria Vanham van het CLB van Bree is de contactpersoon voor onze school en co├Ârdineert de CLB-teamwerkzaamheden.