3de en 4de leerjaar

We bellen voor goed onderwijs voor iedereen

2020-10-05
05/10/2020

Vandaag lieten we de schoolbel extra rinkelen. De hele namiddag stond in het teken van Saved by the bell. De leerlingen keken naar het filmpje dat het dagelijks leven van Daniël en Lidia in Oeganda toonde. Ze ontdekten dat iedereen verschillende kansen krijgt zoals de kans om naar school te gaan. Bij de kansenrace moesten de leerlingen zich inleven in een andere persoon. Het rollenspel werd gespeeld om de kansen van elk kind, de ongelijke verdeling van deze kansen en de gevolgen ervan duidelijk te maken. Nadien gingen ze aan de slag met een placemat. Ze dachten na over welke talenten zij en hun klasgenoten beschikken. ze stonden stil bij de centrale vraag: 'Welke talenten ontwikkel je doordat je de kans krijgt om naar school te gaan?' Op deze centrale vraag volgde een creatieve verwerking. We sloten de namiddag af met een gezamenlijk zang-, dans- en belmoment.