3de en 4de leerjaar

Meten in de klas

2017-10-13
13/10/2017

Meten is handelen! Meten is meer dan het leren kennen van maten en het leren meten met meetinstrumenten. Je moet hen het gevoel leren ontwikkelen voor lengte, inhoud, gewicht, ... Dan groeit hun 'maatgevoel'...

Vandaag deden de leerlingen praktische meetoefeningen rond lengte in de klas en buiten de klas. Zo leren ze ook vaste referentiematen onthouden door het te noten in hun Belangrijke Blaadjes Bundel (BBB)!

We bouwen een vast referentiekader verder op doorheen de verschillende leerjaren en noteren dit in hun BBB.