Algemeen nieuws

Inspectie school

2017-05-30
30/05/2017

In de loop van januari 2017 heeft in onze school een doorlichting plaatsgevonden met als doel om de onderwijskwaliteit in onze school te beoordelen.

Gedurende een 2-tal weken heeft een tweetal onderwijsinspecteurs activiteiten gevolgd op school en zijn ze in gesprek gegaan met alle leerkrachten van ons schoolteam

Onze school heeft voor elk van de drie aspecten van de doorlichting een positieve beoordeling gekregen.

Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne
Het in orde zijn met de regelgeving
Onderwijskundige aspecten: zowel voor de focus: Nederlands en muzische vorming als voor de leerbegeleiding van de kinderen en de deskundigheidsbevordering.

In het bijzonder kreeg ons team een pluim voor o.m.

het doelgericht en geïntegreerd aanbieden van talige, fijn-motorische en muzische ontwikkelingskansen aan de kleuters.
Goede praktijkvoorbeelden van een geïntegreerde benadering en van een evenwichtige en doeltreffende evaluatie- en rapporteringspraktijk.
De aanwending van de deskundigheid van het team om de kwaliteit van het onderwijs en leerbegeleiding te vergroten.
De hoge betrokkenheid van alle teamleden op school.

Als verbeterpunten werd het volgende geformuleerd:

Zorg voor een apart toilet voor gehandicapten
Gescheiden toiletten jongens/meisjes (opgenomen in de planning – Agion-dossier)
Aanstelling door het schoolbestuur: Het ambt van een preventie-adviseur
Creëer een breed draagvlak bij de implementatie van onderwijsvernieuwingen.

Wij zijn fier op dit resultaat. We zijn erg tevreden dat de inspanningen van ons schoolteam werd geapprecieerd door de inspectie.

Hier kan je het volledige inspectieverslag lezen.