Algemeen nieuws

Een boterham minder...

2022-03-18
18/03/2022

Op donderdag, 31 maart, wordt er een sobere maaltijd gehouden voor al onze kinderen in de basisschool. Deze gaat door in de turnzaal om 12u. De opbrengst ervan gaat naar onderwijs voor kinderen die als slaaf werken op steenbakkerijen van rijke landeigenaars in Pakistan. Ieder kind, ongeacht zijn of haar geloof, heeft recht op onderwijs en ontspanning, veiligheid en geborgenheid om zijn/haar leven goed te kunnen uitbouwen. De schooltjes op de steenbakkerijen of de internaten iets verder weg voorzien in dit universeel recht van het kind. Zowel kinderen van christenen als kinderen van andersgelovigen krijgen hier hun kans op onderwijs. Als christelijk geïnspireerde basisschool willen wij meehelpen om het werk dat pater Pol gestart en uitgebouwd heeft verder vorm te geven. Wij hopen op uw medewerking en danken u voor uw steun!