Algemeen nieuws

Proficiat aan het schoolteam !

2017-01-27
27/01/2017

Vlak na de kerstvakantie heeft in onze school een doorlichting plaatsgevonden met het doel om de onderwijskwaliteit in onze school te beoordelen.

Gedurende de voorbije 2 weken heeft een tweetal onderwijsinspecteurs activiteiten gevolgd op school en zijn ze in gesprek gegaan met alle leerkrachten van ons schoolteam

We hebben voor elk van de drie aspecten van de doorlichting een positieve beoordeling gekregen.

  • Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne
  • Het in orde zijn met de regelgeving
  • Onderwijskundige aspecten: zowel voor de focus: Nederlands en muzische vorming als voor de leerbegeleiding van de kinderen en de deskundigheidsbevordering.

In het bijzonder kreeg ons team een pluim voor o.m.

  • Onze durf m.b.t. onderwijsvernieuwing

De geïntegreerde aanpak van taal, W.O. muzische vorming ….

De creativiteit waarmee het team aan de slag ging om aan alle leerlingen optimale onderwijskansen te bieden.

Wij zijn fier op dit resultaat. We zijn erg tevreden dat de inspanningen van ons schoolteam werd geapprecieerd door de inspectie.

Proficiat aan alle leerkrachten van ons schoolteam !