Algemeen nieuws

Spelen op de speelplaats

2016-04-26
26/04/2016

Dankzij de Mobilimsubsidies van het provinciebestuur heeft onze school voor ons verkeersproject een bedrag ontvangen waarvoor wij extra steps en loopfietsen konden aankopen. Ook de ouderraad droeg haar steentje bij en zo hebben we voor de kinderen een behoorlijk aantal "voertuigen en fietsen kunnen aanschaffen. In het filmpje kunnen jullie zien dat dit door de kleuters en de kinderen echt wel wordt geapprecieerd .