Algemeen nieuws

Kerstspel

2015-12-25
25/12/2015

Een 25-tal kinderen van onze school maakten het dit jaar weer mogelijk om een mooi kerstspel op te voeren op kerstavond in de kerk van Ellikom.

Zuster Magda, Daisy en juf Marleen danken de ouders voor hun medewerking hieraan.