Algemeen nieuws

De opbrengst van de soep gaat naar...

2019-05-16
16/05/2019

In oktober leerden de leerlingen van 3 en 4 over de verkiezingen. Ze hielden hun eigen verkiezingen en zo kwam het programmapunt 'we willen 's winters soep in de eetzaal' als winnaar uit de stembus. Aldus werd er tijdens de wintermaanden 7 keer lekkere soep voorzien tijdens de middagpauze door de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar en hun juf. Deze soep werd gemaakt en geschonken door enkele ouders en grootouders. Waarvoor dank!

De opbrengst van de soep zou naar een goed doel gaan. De leerlingen hebben uiteindelijk gestemd dat de opbrengst van de soep naar het natuurhulpcentrum in Opglabbeek gaat. Op woensdag 22 mei zullen ze de opbrengst, 112€, persoonlijk gaan overhandigen aan het personeel en krijgen ze er een rondleiding.