Algemeen nieuws

Werken in de omgeving van de school

2019-01-22
22/01/2019

Beste ouders,

De werken in het centrum van Ellikom en in de omgeving van de school brengen regelmatig enige hinder met zich mee. Via deze brief willen wij u informeren over de geplande werken in de loop van de komende weken. De werken aan de nutleidingen naast de weg (in de schoolstraat) zullen nog een vijftal weken duren (tot de derde week van februari). Hierdoor zal het moeilijker zijn om te parkeren vlakbij de school.

Vanaf de derde week van februari starten de rioleringswerken in de Schoolstraat. Dan zal ook de asfaltlaag in de Schoolstraat worden opgebroken. Het is dan niet meer mogelijk om met de wagen tot aan de school te rijden. (Deze werken duren tot begin april.) Parkeren kan u dan verderop in de Schoolstraat en op de parkeerplaatsen aan de kerk. Er zal een paadje langsheen de werken worden voorzien waarlangs u te voet of met de fiets de school kan bereiken.

Tijdens de paasvakantie staan het aanleggen van de glijbekisting, de nieuwe fundering van de Schoolstraat en de onderlaag asfalt gepland. U begrijpt wel dat het weer een rol kan spelen in de planning van deze werken.

De gemachtigde opzichters zullen er ‘s morgens op toezien dat de kinderen op een veilige manier tot aan de school kunnen geraken. Na schooltijd worden de kinderen begeleid door de leerkrachten. Wij doen tevens beroep op de welwillendheid van u als ouders en als grootouders om uw kind(eren)/kleinkinderen erop attent te maken dat hun veiligheid prioritair is en dat zij zich enkel via de afgesproken paadjes naar school zullen begeven.