Algemeen nieuws

Van pesten naar samenwerken

2018-11-13
13/11/2018

Jaarlijks worden er in Vlaamse scholen veel kinderen gepest. Ook onze school is in het verleden met de problematiek in aanraking gekomen. Het pestthema mag dan ook niet lichtzinnig opzij worden geschoven.

We willen op onze school het thema daarom zeker niet uit de weg gaan maar in plaats van te praten over maatregelen tegen pesten, denken wij vooral over wat we wél willen, in plaats van pesten.

Uit onderzoek blijkt dat aandacht voor pestgedrag dikwijls het gedrag wat we niet willen, versterkt.

We kiezen er daarom voor om leren samen te werken zonder iemand buiten te sluiten. In plaats van over iets negatiefs (pesten) te hebben kunnen we het vanaf nu hebben over het echte doel: “Beter samenwerken in de groep”.

Daarom werken we dit jaar rond het verhaal: Max op ontdekkingsreis. Dit is een boek met twee mogelijke aflopen : een goed einde en een slecht einde. De twee mogelijke eindes van het boek wijzen op de keuzes die wij als mensen kunnen maken . Deze keuze kan mee gestuurd worden door de groep. Als wij als school kiezen voor het goede einde, dan betekent dat, dat iedereen zich dient te houden aan bepaalde afspraken. Het is een verantwoordelijkheid binnen de groep om, indien afspraken niet worden nageleefd, elkaar er op te wijzen.

Op het schoolfeest zijn we al gestart met een prachtige show waar iedereen aan heeft samengewerkt. De rest van het schooljaar zullen we aan de hand van dit verhaal verder werken om nog beter te leren samenwerken. Het hele jaar door zal aan de leerlingen op een positieve manier duidelijk gemaakt worden dat samenwerking de beste manier is om iedereen gelukkig te houden en pestgedrag te vermijden.

We gaan uit van een positieve benadering van problemen. Iedereen kan hier bij helpen. Als ouder openstaan voor het feit dat ieder kind fouten kan maken helpt enorm om problemen op een positieve manier op te kunnen te lossen.

Als je merkt dat een kind zich niet goed voelt in de groep, meld het dan zeker aan de leerkracht of de directie, dan volgen we het zeker op.

We hopen in ieder geval op ieders medewerking om van pesten naar samenwerken te gaan.