Algemeen nieuws

Xperibird !

2018-01-26
26/01/2018

Vogels observeren zonder hen te storen is niet zo makkelijk, zeker wanneer ze hun nest bouwen of wanneer ze broeden. Binnenkort gaan we dit samen met de kinderen wel kunnen doen. Onze school neemt deel aan XPERIBIRD. In een nestkastje op de speelplaats van de school werd een camera geplaatst. Deze camera is verbonden met een computer in de klas zodat de kinderen koolmeesjes kunnen observeren op het smartbord in de klas. Op deze manier zullen zij de koolmeesjes, het bouwen van het nest, het broeden en hopelijk ook de jonge vogeltjes kunnen observeren zonder de koolmeesjes zelf te storen.