Algemeen nieuws

Spiekpietjes op school

2017-11-27
27/11/2017

Maandag lag er een grote briefomslag op de lessenaar van juffrouw Annemie. De brief kwam van Schrijfpiet. Sinterklaas had een groot probleem. Hij was zijn staf kwijt. Alle kinderen hebben de afgelopen dagen gezocht. De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar lazen mooie verhalen voor aan alle klassen. Gisteren zongen we 15 minuten voor ieder uur een sinterklaaslied. De hele week hebben de spiekpietjes alles doorverteld aan de Sint wat er hier op school gebeurde!

Deze morgen vonden we de staf van Sinterklaas. Hij lag achter de afvalcontainers. Wat waren alle kinderen blij; en natuurlijk ook de leerkrachten! Ook lazen we in de brief dat het bezoek van Sint en Pieten dichtbij was. Maar eerst stonden nog vier workshops op het programma: creahoek, bakhoek, beweeghoek en toneelhoek.