5de en 6de leerjaar

Bienvenu Pedro!

2016-10-10
10/10/2016

Elkaar beter leren kennen maakt vlugger vrienden. Ook in het Frans!

Een goede oefening om de spreekdurf wat aan te wakkeren: "Je me présente!"