5de en 6de leerjaar

'Wake me up!'

2016-05-21
21/05/2016

Binnen het thema Beeld/Spraak kregen de leerlingen tweemaal de unieke kans om samen met de mama van Gien en Tuur het lied 'Wake me up!' te verbeelden met enkele 'eenvoudige' gebaren. Blijkbaar was gebarentaal voor de leerlingen een minder moeilijke materie dan voor de leerkrachten! Gelukkig maar dat zij op het podium zullen staan tijdens het schoolfeest! Dank je wel, Nele, voor de ondersteuning!