2de en 3de kleuterklas

Een bijzondere maandag

2017-03-08
08/03/2017

Maandag was een bijzondere dag. Vermits er voor die dag geen vervangende leerkracht was voor juf Liesbeth, zaten alle kleuters gezellig samen in onze klas. De kleuters hebben heel goed samengespeeld met de kleuters van juf Liesbeth. Het was druk maar het lukt wel. Samen bouwen op de mat, rollenspel spelen in de poppenhoek, op ontdekking in de knutselhoek, samen lego/duplo spelen, lego voor de oudste en duplo voor de jongste,....

Er waren maandag ook twee nieuwe kleuters op school. Bram en Kaat kwamen voor het eerst naar het klasje. Het lukte goed. Kaat zat dicht bij grote broer Daan en Bram vond al snel vrienden op de blokkenmat die voor hem zorgde. Fijn om te zien hoe kleuters en peuters zo,ondanks de grote groep, toch een leuke dag hadden.