1ste en 2de leerjaar

weekverslag

2018-02-25
25/02/2018

Proficiat aan rekenkampioen Norah!

De lln van het 1ste leerjaar behaalden leesniveau AVI 1. Ze maakten ook kennis met -ng van ring en -nk van bank. We lazen een heel mooi verhaal over een toverschool waar Ank leerde vliegen.

Sprong 6 werd succesvol afgelegd en zullen in sprong 7 meer weten over de getallen tussen 10 en 20 . De lln van het 2de leerjaar sprongen over het volgend tiental naar 100 en woorden met 2-lettergrepen zoals bloemen en bakker en grote leerden ze zonder fout opschrijven.

Er werd flink gezongen en gedanst en iedereen keek uit naar vrijdag.

De sportdag is goed verlopen!