5de en 6de leerjaar

Inleefatelier 'Achter de Muur'

2019-12-02
02/12/2019

De begeleiders, Sofie en Coroline, noemden achteraf de leerlingen van het vijfde en zesde een enthousiaste groep! Zij hadden hun rol in het fictieve straatje goed gespeeld en hun specifieke taken goed ingevuld. Zelfs de problemen die sommigen ondervonden werden met hulp van de buurtbewoners vaak een klein beetje minder zwaar! Helpen leek uiteindelijk veel voldoening te geven. Uit de naverwerking blijkt dat meer dan 90% van de leerlingen met een andere bril naar 'armoede' is gaan kijken. Enkele uitspraken waren:

-Armoede merk je niet altijd aan de buitenkant, wel aan de 'binnenkant'...

-Armoede draait niet alleen om geld! Het gaat om veel meer dan dat!

-Nu ik het spelenderwijze heb kunnen ervaren, voel ik dat het nog erger is...

-Ik heb nu meer de neiging arme mensen te helpen.

-Ik denk dat in het echte leven het veel moeilijker is om naar de voedselbedeling te gaan.