5de en 6de leerjaar

DODE HOEK 2019

2019-03-12
12/03/2019

Dankzij wegenbouw VanGeel konden de leerlingen vandaag de dode hoek omheen een heuse vrachtwagen en kraan ervaren op de speelplaats en in de Schoolstraat.

De chauffeur van de vrachtwagen evenals de kraanmachinist hielpen mee om de leerlingen de ernst van dit verschijnsel te doen inzien. Zij waren net als de leerkrachten enorm bekommerd om het voorkomen van tragedies tengevolge van de dode hoek. We zijn hen dan ook dankbaar voor hun 'assistentie' tijdens onze praktijkles. Ook konden de leerkrachten terugvallen op de wijkagenten, Ludo en Pascal, en onze gemachtigde opzichter Jef.