5de en 6de leerjaar

Lego-education

2019-02-22
22/02/2019

Dit project past binnen het kader van onderzoekend en ontwerpend leren. Bovendien stimuleren de opdrachten de creativiteit, zetten ze aan tot planmatig werken en bieden ze kansen tot begeleid zelfstandig leren.

Deze week werd er in duo's een waaier en een 'raceauto' in elkaar gezet en werden er verschillende speciale overbrengingen met tandwielen, tandlatten en wormwielen uitgeprobeerd. Het deed de leerlingen de werking van een watermolen zoals de olieslagmolen van Ellikom weer beter begrijpen.