5de en 6de leerjaar

Proclamatie 2018

2018-06-25
25/06/2018

Vanavond ontvingen de leerlingen van het zesde hun getuigschrift. Zij zijn allen met vrucht geslaagd. Ze hebben alle tien alles in huis om sterk te starten in het secundair en uit te groeien tot bekwame mensen op ieder vlak. Wij wensen hen heel veel succes toe!

Dank aan de ouders voor het vertrouwen dat zij stelden in onze school!

Dank aan juf. Annemie voor de foto's!