5de en 6de leerjaar

Zingen met juf. Anouk

2018-06-21
21/06/2018

Deze namiddag werden de muziekkoffers met de percussie-instrumenten en de tassen met de boomwhackers de klas ingehaald want juf. Anouk, een prachtige sopraan, kwam ons een helpende hand en stem bieden bij de begeleiding van een aantal liederen.

De opwarming van het lichaam en de stem mocht er zijn. Het was niet simpel om de energie van deze juf te evenaren. Het gebruik van de boomwhackers was niet nieuw, maar kreeg onder haar begeleiding toch een heel andere dimensie: het werden échte instrumenten! En het was ontzettend plezant om er samen mee te musiceren.

Op het einde van de dag zong ze op aanvraag van de leerlingen een lied. De leerlingen hadden het gevoel dat er versterkers in de klas stonden. Wat een volume! Mooi! Dank, juf. Anouk!