5de en 6de leerjaar

Mobiel verkeerspark in Meeuwen

2018-06-15
15/06/2018

Deze morgen om 9u werden de leerlingen verwelkomd door enkele politieagenten op het mobiele verkeerspark in Meeuwen achter de sporthal. Verkeersborden en voorrangsregels werden onder hun deskundige leiding opnieuw opgefrist. Veiligheid boven alles!

Nadien kregen zij een fiets of go-car ter beschikking en mochten zij onder het zeer strenge oog van de agenten bewijzen dat zij meester zijn in het verkeer. Fouten werden onmiddellijk 'gestraft'. Het was dus opletten geblazen!