5de en 6de leerjaar

Natuurontdekkingstocht Slagmolen

2018-06-07
07/06/2018

Deze namiddag brachten de leerlingen hun lestijd door aan een poel in de buurt van de Slagmolen in Ellikom. Het wateronderzoek werd in goede banen geleid door Liselotte van Natuurpunt en de vrijwillige medewerker Jan. Nadien werd er met de tablets verwoed op zoek gegaan naar planten en dieren die konden ingegeven worden met behulp van de app 'Mosmapp'. Zo sloten zij aan bij talloze waarnemers die de natuur in hun hart dragen en bezorgd zijn voor het voortbestaan van alle soorten.