5de en 6de leerjaar

Tableau Vivant Eugène Delacroix

2017-12-18
18/12/2017

De leerlingen beeldden enkele personages uit die door de schilder Eugène Delacroix afgebeeld zijn in zijn schilderij 'De vrijheid leidt het volk' naar aanleiding van de Franse Revolutie in 1789. Zij deden dit in een gedeeltelijk tableau vivant. Ze bootsten de houding na van enkele figuren maar spraken ook een korte tekst uit die ze vooraf schreven in tekstballonnen bij het schilderij. Het was vast niet stil tijdens de opstand! "Au, mijn oren!"