5de en 6de leerjaar

Wiskunstig!

2017-03-24
24/03/2017

Van twee naar drie dimensies! De leerlingen maakten in groep kubussen met twaalf stroken gekleurd papier. Daarna werden de kubussen samengevoegd tot één groot beeldhouwwerk. Zelfs met weinig kubussen slaagden ze erin een zekere spanning in de samenstelling van het kunstwerk te brengen! Over talent gesproken!