5de en 6de leerjaar

Paddenoverzet aan de Brogelerweg in Ellikom

2017-03-13
13/03/2017

Tekst van Wout uit het zesde leerjaar:

"Padden, kikkers, salamanders,... allemaal geen probleem.

We zetten ze over met veel plezier! De amfibieën waren blij, net als wij!"

Het werd weer een geslaagde onderneming in de natuur samen met Jan H. en Jef V.

De leerlingen beseften dat hun vrijwillige hulp bijdraagt aan de instandhouding van deze mooie waterlanddieren.

Enthousiasme en samenwerking troef!