5de en 6de leerjaar

Net als Hüseyin Bahri Alptekin

2016-11-12
12/11/2016

Een muzische opdracht waar we allemaal naar uitkeken en verlangden om het te doen: het samenstellen van een 'portret' van belangrijke momenten uit ons leven; net zoals één van de kunstenaars in het Van Abbemuseum in Eindhoven zichzelf tentoonstelde. De leerlingen en de juf spraken zo over plezierige en minder prettige momenten uit hun jonge of wat langere leven. Het werd een levens- en talentenmuur in één!