5de en 6de leerjaar

Schoolfeest 2016: actief met kunst!

2016-05-23
23/05/2016

De doe-activiteiten rond de kunstwerkjes van de leerlingen van de derde graad sloegen duidelijk aan! De leerlingen gingen in interactie met het publiek om hun werken rond Beeld/Spraak de volle aandacht te geven. Bedankt, vijfde en zesde leerjaar, voor jullie medewerking!