5de en 6de leerjaar

Wonder van het leven!

2016-01-30
30/01/2016

Het centraal stellen van een gezonde mentaliteit en de bijhorende verantwoordelijkheid inzake relaties en seksualteit, is onmiskenbaar een belangrijke taak van elke opvoeder; van elke leerkracht.

Als juf van de derde graad ben ik heel blij dat ik hierbij ondersteund werd door een pedagogisch geschoolde voordrachtgever van de organisatie Gezin & Leven uit Mechelen op vrijdag, 29 januari.

Gezin & Leven trekt elke dag met een professioneel voorlichtingsprogramma naar scholen en verenigingen. Dit gebeurt onder de vorm van een voordracht met als titel: "Wonder van het leven!".

Een moeilijk onderwerp wordt op niveau van kinderen gebracht. Alles is bespreekbaar, niets wordt ontweken. Er wordt aandacht besteed aan christelijke waarden en de schoonheid van het leven.

Het was een waarde(n)volle voormiddag voor alle jongens en meisjes van de derde graad!