3de en 4de leerjaar

Wereldoriëntatie: O, dat weer!

2017-02-22
22/02/2017

Elke dag worden we geconfronteerd met het weer en ons klimaat! Het weer heeft invloed op onze kledij en schoenen, ons transport, de dieren rondom ons. Het is een favoriet onderwerp bij de bakker of de slager. Het kan zelfs invloed hebben op ons humeur! Een lange periode van slecht weer maakt ons slechtgeluimd, het zonnetje doet ons opfleuren. Een regenboog is elke keer een magisch gebeuren. In de W.O.-lessen zijn de kinderen dieper ingegaan op deze fenomenen we dagelijks mee te maken krijgen. In groepjes werkten ze zelfstandig de weer-elementen uit. Ieder groepslid had een eigen verantwoordelijkheid: taakkapitein, materiaalbaas, schrijver of tijdbewaker. Nadien brachten ze in een korte spreekbeurt hun onderwerp naar voren voor hun klasgenoten. Tenslotte volgde er een zelfevaluatie en een procesevaluatie in elke groep. Er werd besloten wat er goed liep en hoe ze het volgende keer anders zouden aanpakken...