Welkom!

In onze basisschool is het welzijn van ieder kind van groot belang. Pas wanneer een kind zich goed voelt, zal het zich optimaal kunnen ontwikkelen. We willen de kinderen goed opvolgen en een luisterend oor zijn voor zij die hier behoefte aan hebben. Maar ook voor de ouders willen we een 'toegankelijke school' zijn. Heb je vragen, voelt je kind zich niet goed, wordt je kind gepest of ontdek je luizen bij je kind ... twijfel niet en neem contact op met de school.

De opbrengst van de soep gaat naar... 16/05/2019

In oktober leerden de leerlingen van 3 en 4 over de verkiezingen. Ze hielden hun eigen verkiezingen en zo kwam het programmapunt 'we willen 's winters soep in de eetzaal' als winnaar uit de stembus. Aldus werd er tijdens de wintermaanden 7 keer lekkere soep voorzien tijdens de middagpauze door de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar en hun juf. Deze soep werd gemaakt en geschonken door enkele ouders en grootouders. Waarvoor dank!

De opbrengst van de soep zou naar een goed doel gaan. De leerlingen hebben uiteindelijk gestemd dat de opbrengst van de soep naar het natuurhulpcentrum in Opglabbeek gaat. Op woensdag 22 mei zullen ze de opbrengst, 112€, persoonlijk gaan overhandigen aan het personeel en krijgen ze er een rondleiding.

Klik hier voor meer foto's en nieuws...