3de en 4de leerjaar

Spreekoefening: gezelschapsspel

2016-12-03
03/12/2016

De kinderen bereiden het gekozen gezelschapsspel voor. Daarvoor schrijven ze het materiaal, het spelverloop en de spelregels duidelijk op. Thuis oefenen ze het gezelschapsspel enkele keren met hun gezinsleden vooraleer ze de spreekoefening houden in de klas. Op de afgesproken datum leggen ze het gezelschapsspel uit aan de klasgenoten en de juffrouw. Nadien wordt het even gespeeld met de klasgenoten. De spreker begeleidt het spel. Op het einde van het spel wordt de spelfiche bij het gezelschapsspel gestoken. Wanneer iedereen een gezelschapsspel heeft uitgelegd, is het tijd om de gezelschapspelen te integreren bij talentenarchipel. Om deze spreekoefening af te sluiten organiseren we een spelvoormiddag op school om samen met de grootouders van het 3e en 4e leerjaar gezelschapsspelen te spelen. Uitnodiging volgt nog in de 2e trimester.