3de en 4de leerjaar

Saved by the bell 2016

2016-10-05
05/10/2016

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze 's avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of nooit. Daarom belden wij op 5 oktober, op de internationale dag van de leerkracht de schoolbel extra luid. Zo lieten wij de wereld horen dat elk kind, elke jongere recht heeft op goed, kwaliteitsvol onderwijs. In de klas zongen wij het lied "Saved by the bell" en leerden wij bij het lied een dansje. Naar school kunnen gaan is heel goed, maar het is ook belangrijk dat er goede gebouwen zijn met goede klassen. En er zijn ook goede leerkrachten nodig die kunnen werken met goede schoolboeken en goed leermateriaal. Kortom: goed onderwijs voor iedereen. Daar moeten de presidenten en de ministers voor zorgen. De leerlingen keken naar een voorstelling van vier kinderen uit verschillende landen die daar onderwijs volgen. Tenslotte knutselden wij onze droomklasvlag.