Welkom!

In onze basisschool is het welzijn van ieder kind van groot belang. Pas wanneer een kind zich goed voelt, zal het zich optimaal kunnen ontwikkelen. We willen de kinderen goed opvolgen en een luisterend oor zijn voor zij die hier behoefte aan hebben. Maar ook voor de ouders willen we een 'toegankelijke school' zijn. Heb je vragen, voelt je kind zich niet goed, wordt je kind gepest of ontdek je luizen bij je kind ... twijfel niet en neem contact op met de school.

Werken in de omgeving van de school 21/02/2019

De werken aan de nutleidingen naast de weg (in de Schoolstraat) zijn bijna afgerond. De greppels voor de nutsleidingen zijn bijna allemaal weer dichtgegooid. Op sommige plaatsen zal dit in de loop van deze week nog gebeuren.

Vanaf de derde/vierde week van februari starten de rioleringswerken in (het midden van) de Schoolstraat. Dan zal ook de asfaltlaag in de Schoolstraat worden opgebroken. Men zal starten aan de kerk en werkt dan in de richting van de school. Iedere dag wordt zo’n 10 à 15 m opgebroken, riolering gelegd en weer afgedicht. Na (ongeveer) een week zullen deze werken ook voor de schoolpoort plaatsvinden.

Het is dan niet meer mogelijk om met de wagen tot aan de school te rijden. (Deze werken duren tot begin april)

Parkeren kan u dan verderop in de Schoolstraat en op de parkeerplaatsen aan de kerk. Er zal een paadje langsheen de werken worden voorzien waarlangs u te voet of met de fiets de school kan bereiken.

U begrijpt wel dat het weer een rol kan spelen in de planning van deze werken.

De gemachtigde opzichters en de wijkpolitie zullen er ‘s morgens op toezien dat de kinderen op een veilige manier tot aan de school kunnen geraken. Na schooltijd worden de kinderen begeleid door de leerkrachten. Wij doen tevens beroep op de welwillendheid van u als ouders en als grootouders om uw kind(eren)/kleinkinderen erop attent te maken dat hun veiligheid prioritair is en dat zij zich enkel via de afgesproken paadjes naar school zullen begeven.

Wij vragen dan aan ouders (grootouders) om zoveel mogelijk te vermijden om met de auto tot aan de schoolpoort te rijden. Dit maakt het voor iedereen een beetje veiliger.

Klik hier voor meer foto's en nieuws...