3de en 4de leerjaar

Talentenarchipel

2017-10-01
01/10/2017

Ook dit schooljaar zetten we in klas 3 en 4 de talentenarchipel. Dit project wil dat elk kind zijn talenten leert ontdekken en ontwikkelen. De uitdaging bestaat erin de talentenkiemen te ontdekken die in elk kind verborgen zitten. De talentenarchipel (een kaart met 9 eilanden = denkeiland, taaleiland, muziekeiland, beeldeiland, sameneiland, fijneilend, wereldeiland, beweegeiland, wil- en durfeiland) is een instrument dat de kinderen helpt bij het zoeken naar en stimuleren van mogelijke talenten. De talentenarchipel start vanuit de kinderen zelf en legt de nadruk op hun eigen groeikracht en betrokkenheid.

Met de talentenplanner verkennen de kinderen elke maand een nieuw eiland. Ze kiezen zelfstandig de volgorde van de eilanden; alsook de activiteit die hij/zij uitvoert. Daarna wordt een stappenplan opgesteld. Op het einde van de maand volgt er een evaluatie van hun activiteiten op hun gekozen eiland. Uit voorgaande schooljaren is gebleken dat de kinderen tot "kleine wondertjes" in staat zijn. Ook kijken de leerlingen iedere week enorm uit naar de talentenarchipel!

Kijk de foto's nu al maar!

We hebben al genoten van een pracht muziekstukje van Fie en Nienke. De versierde cupcakes van Imme en Tessa smaakten overheerlijk!