3de en 4de leerjaar

Synthese over het 'Bij-Zonderproject'

2017-06-28
28/06/2017

In het syntheseschrift schrijven de leerlingen de verslagen van de leeruitstappen in verband met het 'Bij-Zonderproject'. Ze kleven en/of tekeningen er ook in.

Nadien worden de groepswerken klassikaal besproken. Wat een mooie resultaten! De syntheseschriften mogen gezien worden.