3de en 4de leerjaar

Kienen

2015-11-20
20/11/2015

Zoals elk jaar kienen de leerlingen van 3 en 4 in de klas voordat er ’s avonds in de grote zaal wordt gekiend. Natuurlijk zijn er in de klas ook mooie, toffe prijzen te winnen.

Er wordt eerst gekiend voor 1 rijtje, dan 2 rijtjes en tenslotte voor een volle kaart. De juffrouw leest de reglementen voor en dan kan er gestart worden.

Kienen is een kansspel. Niet iedereen kan een prijsje winnen. Toch zorgt de juffrouw altijd voor dat de iedereen met een prijsje naar huis gaat; ook al is dat een troostprijs!