2de en 3de kleuterklas

Beste wensen!

2016-12-23
23/12/2016

Langs deze weg wensen we jullie een fijn kerstfeest en de allerbeste wensen voor 2017!

Van alle kleuters van de klas en de juffen.